Home  >  Những Trang Vàng  >  Khu Công Nghiệp

 

Tỉnh Hà Tỉnh      
  
Vung Ang經濟區
Khu Kinh Te Vung Ang
TEL: (0239)389-1964
FAX: (0239)388-2992
河靜省河靜市潘庭逢路86號
So 86, Phan Dinh Phung, TP.Ha Tinh, Ha Tinh
Cau Treo 國際關口經濟區
Khu Kinh Te Cua Khau Quoc Te Cau Treo
TEL: (0239)387-6823
FAX:
河靜省香山縣西山社5區
Khu 5, X.Tay Son, H.Huong Son, Ha Tinh
Thach Khe鐵礦工業區
KCN Mo Sat Thach Khe
TEL: (0239)388-1522
FAX: (0239)388-1237
河靜省河靜市阮志清路75號
75 Nguyen Chi Thanh, TP.Ha Tinh, Ha Tinh
Gia Lach工業區
KCN Gia Lach
TEL: (0239)388-1522
FAX: (0239)388-1237
河靜省河靜市阮志清路75號
75 Nguyen Chi Thanh, TP.Ha Tinh, Ha Tinh
Ha Vang工業區
KCN Ha Vang
TEL: (0239)388-1522
FAX: (0239)388-1237
河靜省河靜市阮志清路75號
75 Nguyen Chi Thanh, TP.Ha Tinh, Ha Tinh
  
 

   Bản Đồ Hà Tĩnh    |   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo   |   Đăng Ký Quảng Cáo

COPYRIGHT©  TRANG WEB THƯƠNG MẠI VIỆT NAM