Home  >  Những Trang Vàng  >  Khách Sạn

 

Tỉnh Nghệ An
         
  Phuong Dong Hotel
Khach San Phuong Dong
TEL: (0238)356-2299
FAX: (0238)356-2562
義安省榮市長施路2號
2 Truong Thi, TP.Vinh, Nghe An
★★★★☆
  Muong Than Dien Chau Hotel
TEL: (0238)353-5666
FAX: (0238)360-1789
義安省演州縣演州鎮
Khoi 4, TT.Dien Chau, H.Dien Chau
★★★★☆
  Sai Gon Kim Lien Hotel
KDL Sai Gon Kim Lien
TEL: (0238)383-8899
FAX: (0238)382-4920
義安省爐門市社平明路80號
80 Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
★★★★☆
  Muong Thanh Hotel
Khach San Muong Thanh
TEL: (0238)353-5666
FAX:
義安省榮市潘佩珠路1號
1 Phan Boi Chua, TP.Vinh, Nghe An
★★★☆☆
  Huu Nghi Hotel
Khach San Huu Nghi
TEL: (0238)384-2343
FAX: (0238)384-2813
義安省榮市黎利路74號
74 Le Loi, TP.Vinh, Nghe An
★★★☆☆
  Muong Thanh Thanh Nien Hotel TEL: (0238)358-8686
FAX: (0238)358-8787
義安省榮市黎鴻豐路74號
74 Le Hong Phong, TP.Vinh, Nghe An
★★★☆☆
  Media Hotel TEL: (0238)351-4766
FAX: (0238)351-4648
義安省榮市阮豸路7號
7 Nguyen Trai, TP.Vinh, Nghe An
★★★☆☆
  Thuong Hai Vinh Hotel
Khach San Thuong Hai - Vinh
TEL: (0238)358-9486
FAX: (0238)358-9487
義安省榮市黎利路26號
26 Le Loi, TP.Vinh, Nghe An
★★★☆☆
  Green  Hotel TEL: (0238)394-9949
FAX: (0238)394-9949
義安省爐門市社平明路
Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
★★★☆☆
  Xanh Nghe An Hotel
Khach San Xanh Nghe An
TEL: (0238)384-4788
FAX: (0238)384-8873
義安省榮市梅黑帝路2號
2 Mai Hac De, TP.Vinh, Nghe An
★★★☆☆
  Giao Te Hotel
Khach San Giao Te
TEL: (0238)384-3175
FAX: (0238)359-6249
義安省榮市胡松茂路9號
9 Ho Tung Mau, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Ben Thuy Hotel
Khach San Ben Thuy
TEL: (0238)385-5163
FAX: (0238)355-2788
義安省榮市阮攸路41號
41 Nguyen Du, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Hoa Phuong Do Hotel
Khach San Hoa Phuong Do
TEL: (0238)383-3352
FAX: (0238)383-5673
義安省榮市黎利路72號
72 Le Loi, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Nang Luong Hotel
Khach San Nang Luong
TEL: (0238)384-4788
FAX:
義安省榮市阮豸路2號
2 Nguyen Trai, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Phu Nguyen Hai Hotel
Khach San Phu Nguyen Hai
TEL: (0238)384-8429
FAX: (0238)383-2014
義安省榮市黎利路79-81號
79-81 Le Loi, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Quyet Thanh Hotel
Khach San Quyet Thanh
TEL: (0238)355-9686
FAX: (0238)355-9688
義安省榮市阮攸路174號
174 Nguyen Du, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Sa Nam Hotel
Khach San Sa Nam
TEL: (0238)395-2666
FAX: (0238)395-2495
義安省爐門市社平明路72號
72 Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
★★☆☆☆
  Thanh Vinh Hotel
Khach San Thanh Vinh
TEL: (0238)384-7222
FAX: (0238)384-7226
義安省榮市黎利路213號
213 Le Loi, TP.Vinh, Nghe An
★★☆☆☆
  Thai Binh Duong Hotel
Khach San Thai Binh Duong
TEL: (0238)382-4164
FAX: (0238)382-4692
義安省爐門市社平明路92號
92 Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
★★☆☆☆
  Thanh Mai Hotel
Khach San Thanh Mai
TEL: (0238)395-5555
FAX: (0238)395-6789
義安省爐門市社平明路8號
8 Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
★★☆☆☆
  Dong Do Hotel
Khach San Dong Do
TEL: (0238)384-6990
FAX:
義安省榮市梅黑帝路
Duong Mai Hac De, TP.Vinh, Nghe An
☆☆☆☆☆
  Dai Hue Hotel
Khach San Dai Hue
TEL: (0238)395-1567
FAX: (0238)
義安省爐門市社平明路
Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
☆☆☆☆☆
  An Dong Hotel
Khach San An Dong
TEL: (0238)395-1263
FAX:
義安省爐門市社平明路
Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
☆☆☆☆☆
  Anh Tuan Hotel
Khach San Anh Tuan
TEL: (0238)382-4076
FAX:
義安省爐門市社平明路
Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
☆☆☆☆☆
  Bach Tuyet Hotel
Khach San Bach Tuyet
TEL: (0238)394-9456
FAX:
義安省爐門市社平明路
Duong Binh Minh, TX.Cua Lo, Nghe An
☆☆☆☆☆
  Bao Ngoc Hotel
Khach San Bao Ngoc
TEL: (0238)356-9999
FAX:
義安省榮市黎利路99號
99 Le Loi, TP.Vinh, Nghe An
☆☆☆☆☆
         
 

 Bản Đồ Nghệ An    |   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo   |   Đăng Ký Quảng Cáo

     COPYRIGHT©  VINABEEZ.COM