Home  >  Những Trang Vàng  >  Khách Sạn

 

Tỉnh Hà Tỉnh
         
  Ngan Ha Hotel
Khach San Ngan Ha
TEL: (0239)385-4913
FAX:
河靜省河靜市陳富路158號
158 Tran Phu, TP.Ha Tinh, Ha Tinh
★★★☆☆
  Sinh Thai Hotel
Khach San Sinh Thai
TEL: (0239)382-2208
FAX: (0239)382-2373
河靜省儀春縣春安鎮2區
Khoi 2, TT.Xuan An, H.Nghi Xuan, Ha Tinh
★★★☆☆
  Thien Y Hotel
Khach San Thien Y
 
TEL: (0239)357-0789
FAX: (0239)386-2397
河靜省錦川縣天錦旅遊區
Khu Du Lich Thien Cam, H.Cam Xuyen, Ha Tinh
★★★☆☆
  Binh Minh Hotel
Khach San Binh Minh
TEL: (0239)385-6825
FAX: (0239)385-7875
河靜省河靜鎮陳富路1號
1 Tran Phu, TT.Ha Tinh, Ha Tinh
☆☆☆☆☆
  Thanh Sen Hotel TEL: (0239)389-9595
FAX: (0239)385-5484
河靜省河靜鎮阮公著路1號
1 Nguyen Cong Tru, TT.Ha Tinh, Ha Tinh
☆☆☆☆☆
  Lam Kieu Hotel TEL: (0239)382-1461
FAX: (0239)382-1225
河靜省河靜鎮
Gia Lach-Nghi Xuan, TT.Ha Tinh, Ha Tinh
☆☆☆☆☆
  Huong Sen Hotel TEL: (0239)385-5589
FAX: (0239)385-7875
河靜省河靜鎮阮必成路2號
2 Nguyen Tat Thanh, TT.Ha Tinh, Ha Tinh
☆☆☆☆☆
         
 

 Bản Đồ Hà Tĩnh    |   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo   |   Đăng Ký Quảng Cáo

     COPYRIGHT©  VINABEEZ.COM