Thứ Tự Quảng Cáo Rao Vặt
 
Vị trí thứ nhất dành cho khách hàng quảng cáo đầu tiên, vị trí thứ hai dành cho khách hàng thứ hai...。Khi ô quảng cáo của khách hàng thứ nhất đã đến thời hạn mà không tiếp tục đăng quảng cáo, khách hàng ở ô thứ hai sẽ được dời đến ô thứ nhất. Phương thức này cũng sẻ áp dụng cho ô thứ ba và ô thứ tư。
 
Quảng Cáo
(Ô Thứ 1)
 
(Ô Thứ 2)
(Ô Thứ 3) (Ô Thứ 4)
Thứ Tự Những Trang Vàng
Nghành Nghề
 
Ưu tiên thứ nhất Danh sách khách hàng đang quảng cáo  
Ưu tiên thứ hai Danh sách khách hàng đã từng quảng cáo  
Các danh sách khác Các danh sách khác  
     
   
 

  

COPYRIGHT©  TRANG WEB THƯƠNG MẠI VIỆT NAM