Công Ty

  Cty TNHH TM-DV Quảng Việt
  Thể Loại Cty    Doanh Nghiệp Trong Nước
   Ngành Nghề    Hóa Chất  |  Máy Móc
  Trang Web    www.qvtrade.com
  Mã Số Thuế    0303824197
  TEL    (028)2212-5181     0909-154-888
   FAX    (028)3877-8181
  Địa Chỉ    366/19B Lê Văn Qưới, Q.Bình Tân, TP.HCM    MAP
  Sản Phẩm
  /Phục Vụ
   Hóa chất:  PU phụ gia, màu PU, chất ngăn chặn cháy, màu phản quang
   Máy Móc:  Thiết bị sản xuất PU, Thiết bị cắt PU

  
Hình Ảnh Sản Phẩm
Màu Silicone
 
Màu Silicone
Mau UP
 
Foaming Agent
Hóa Chất PU
 
Hóa Chất PU
Màu Epoxy

Màu Epoxy
Màu Phản Quang

Màu Phản Quang
Màu PU

Màu PU
PU Máy tưới màu
  
PU Máy tưới màu
Thiết bị cắt PU
  
Thiết bị cắt PU
Màu Multi-purpose

Màu Multi-purpose
 Chất Ngăn Chặn Cháy

Chất Ngăn Chặn Cháy
PU Phụ Gia

PU Phụ Gia
Màu Nước

 Special Chemicals