Home
  >  Những Trang Vàng  >  Vàng Bạc Đá Quý
 

 Nơi Quảng Cáo Những Trang Vàng  ▼
( Ad Wanted )
 
No.: B1801
( Ad Wanted )
 
No.: B1802
(廣告招租中)
 
廣告格編號: B1803
(廣告招租中)
 
廣告格編號: B1804
Vàng Bạc Đá Quý      
         
01 金榮
Kim Vinh
TEL:08-3956-0887
FAX:
胡志明市11郡6坊副基調2A號
So 2A Cho Thiec, Pho Co Dieu, P.6. Q.11, TP.HCM
 
02 美興有限公司
TEL:08-3969-1851
FAX:08-3969-1851
胡志明市第6郡2坊黎光聰路43號
43 Le Quang Sung, P.2, Q.6, TP. HCM
黃金
03 盛開金行
Vang Bac Da Quy Thinh Khai
TEL:08-3830-2943 胡志明市第五郡8坊安陽王55B號
55B An Duong Vuong, P.8, Q.5, TP.HCM
金銀手飾, 珠寶玉石
04 祥盛金飾行 TEL:08-3839-0455 胡志明市第五郡...
...Q.5, TP.HCM
千足金首飾, 白金
05 新金雄黃金寶石有限公司
Cty TNHH Vang Bac Da Quy Tan Kim Hung
TEL:08-3855-0353
FAX:
胡志明市第五郡14坊阮 902號
902 Nguyen Trai, P.14, Q.5, TP. HCM
黃金, 寶石
06 Royal Alliance Vina., Ltd TEL:066-3899-399 西寧省展鵬縣展鵬工業區8號路
Duong So 8, KCN Trang Bang, Trang Bang, Tay Ninh
珠寶製造
07 Saigon Jewelry Company TEL:08-3914-4056
FAX:08-3914-4057
胡志明市第一郡阮太平坊阮公著路115號
115 Nguyen Cong Tru, P.Nguyen Thai Binh, Q.1, TP. HCM
黃金, 珠寶
         
Đồng Hồ      
         
01 順燕鐘錶店
Cua Hang Dong Ho Thuan Yen
TEL:0933-221-112
胡志明市11郡6坊2月3日路1081號
3 Thang 2, P.6, Q.11, TP.HCM
鐘錶
         


Ngành Nghề Định Nghĩa   ∣   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo   ∣   Đăng Ký Quảng Cáo

COPYRIGHT©  TRANG WEB THƯƠNG MẠI VIỆT NAM