Home  >  Những Trang Vàng  >  Khách Sạn

 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Best Western Premier Indochine Palace TEL: (0234)393-6666
FAX: (0234)393-6555
順化市雄王路105A號
105A Hung Vuong, TP.Hue
★★★★★
  Hoang Cung Hotel
Khach San Hoang Cung
TEL: (0234)383-2063
FAX: (0234)388-2244
順化市雄王路8號
8 Hung Vuong, TP.Hue
★★★★★
  KDL Lang Sinh Thai Lang Hanh Huong
TEL: (0234)388-5461
FAX: (0234)388-7057
順化市明莽路130號
130 Minh Mang, TP.Hue
★★★★★
  La Residence Hotel & Spa TEL: (0234)383-7475
FAX: (0234)383-7476
順化市黎利路5號
5 Le Loi, TP.Hue
★★★★★
  Camellia Hotel TEL: (0234)222-0550
FAX: (0234)222-0440
順化市濱藝57-59號
57-59 Ben Nghe, TP.Hue
★★★★☆
  Century Riverside Hotel TEL: (0234)382-3390
FAX: (0234)
承天-順化省...
...Thua Thien Hue
★★★★★
  Huong Giang Hotel
Khach San Huong Giang
TEL: (0234)382-2122
FAX: (0234)382-3102
順化市黎利路51號
51 Le Loi, TP.Hue
★★★★☆
  Park View Hotel TEL: (0234)382-3278
FAX: (0234)383-7381
順化市吳權路9號
9 Ngo Quyen, TP.Hue
★★★★☆
  Saigon Morin Hotel TEL: (0234)382-3526
FAX: (0234)382-5155
順化市黎利路30號
30 Le Loi, TP.Hue
★★★★☆
  Xanh Hue Hotel
Khach San Xanh Hue
TEL: (0234)382-4668
FAX: (0234)382-4527
順化市黎利路2號
2  Le Loi, TP.Hue
★★★★☆
  Mercure Hue Gerbera Hotel TEL: (0234)393-6688
FAX: (0234)393-6699
順化市黎利路38號
38 Le Loi, TP.Hue
★★★☆☆
  Asia Hotel
Khach San Asia
TEL: (0234)383-0283
FAX: (0234)382-8972
順化市范五老路17號
17 Pham Ngu Lao, TP.Hue
★★★☆☆
  Duy Tan Hotel
Khach San Duy Tan
TEL: (0234)382-5001
FAX: (0234)382-6477
順化市雄王路12號
12 Hung Vuong, TP.Hue
★★★☆☆
  Festival Hue TEL: (0234)382-3071
FAX: (0234)382-3204
順化市李常傑路15號
15 Ly Thuong Kiet, TP.Hue
★★★☆☆
  Queen Hue Hotel
TEL: (0234)222-0221
FAX: (0234)222-0230
順化市陳光凱路29號
29 Tran Quang Khai, TP.Hue
★★★☆☆
  Queen Hue Hotel 2
TEL: (0234)382-6788
FAX: (0234)383-5005
順化市阮文舉路12號
12 Nguyen Van Cu, TP.Hue
★★★☆☆
  Ngoc Huong Hotel
Khach San Ngoc Huong
TEL: (0234)383-0111
FAX: (0234)382-9316
順化市朱文安路8-10號
8-10 Chu Van An, TP.Hue
★★★☆☆
  Dong Phuong Hotel
Khach San Dong Phuong (L’indochine)
TEL: (0234)382-3866
FAX: (0234)382-5910
順化市雄王路2號
2 Hung Vuong, TP.Hue
★★★☆☆
  Co Do Hotel
Khach San Co Do
TEL: (0234)382-6252
FAX: (0234)382-6249
順化市長征路32號
32 Truong Chinh, TP.Hue
32 Trường Chinh, Tp. Huế
★★☆☆☆
  Cong Doan Song Huong Hotel
Khach San Du Lich Cong Doan Song Huong
TEL: (0234)382-5805
FAX: (0234)382-5796
順化市阮生弓路79號
79 Nguyen Sinh Cung, TP.Hue
★★☆☆☆
  Gold Hotel TEL: (0234)381-4815
FAX: (0234)382-0119
順化市趙夫人路28號
28 Ba Trieu, TP.Hue
★★☆☆☆
  Hoa Hong 2 Hotel
Khach San Hoa Hong 2
TEL: (0234)382-6943
FAX: (0234)382-6949
順化市范五老路1號
1 Pham Ngu Lao, TP.Hue
★★☆☆☆
  Hoang Tuan Hotel
Khach San Hoang Tuan
TEL: (0234)381-4174
FAX: (0234)381-4176
順化市范文銅路B16-B17座
Lo B16-B17 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế
★★☆☆☆
  Ngu Binh Hoel
Khach San Ngu Binh
TEL: (0234)382-5752
FAX: (0234)388-6858
順化市陳富路130號
130 Tran Phu, TP.Hue
★★☆☆☆
  Thanh Noi Hotel
Khach San Thanh Noi
TEL: (0234)352-2478
FAX: (0234)352-7210
順化市鄧容路3號
3 Dang Dung, TP.Hue
03 Đặng Dung, Tp. Huế
★★☆☆☆
  Thai Y Hotel
Khach San Thai Y
 
TEL: (0234)389-7372
FAX: (0234)389-7373
順化市偉夜坊范文銅路10號
10 Pham Van Dong, P.Vi Da, TP.Hue
★★☆☆☆
  Vi Da Riverside Hotel
TEL: (0234)382-6145
FAX: (0234)382-6147
順化市阮生弓路47號
47 Nguyen Sinh Cung, TP.Hue
 
★★☆☆☆
  Phuoc Hoang Hotel
Khach San Phuong Hoang
TEL: (0234)382-6736
FAX: (0234)382-8999
順化市黎利路66/3號
66/3 Le Loi, TP.Hue
★☆☆☆☆
  Thang Long Hotel
Khach San Thang Long
TEL: (0234)382-6462
FAX: (0234)382-6464
順化市雄王路18號
18 Hung Vuong, TP.Hue
★☆☆☆☆
  A Dong I Hotel
Khach San A Dong I
TEL: (0234)382-4148
FAX: (0234)382-8074
順化市朱文安路1號
1 Chu Van An, TP.Hue
☆☆☆☆☆

  A Dong II Hotel
Khach San A Dong II
TEL: (0234)382-2765
FAX: (0234)384-9419
順化市隊弓路21號
21 Doi Cung, TP.Hue
☆☆☆☆☆
  Bong Sen Hotel
Khach San Bong Sen
TEL: (0234)352-2443
FAX: (0234)352-7864
順化市梅叔鑾路116號
116 Mai Thuc Loan, TP.Hue
☆☆☆☆☆
  Binh Minh I Hotel
Khach San Binh Minh I
TEL: (0234)382-5526
FAX: (0234)382-8362
順化市阮智芳路36號
36 Nguyen Tri Phuong, TP.Hue
☆☆☆☆☆
  Binh Minh II Hotel
Khach San Binh Minh II
TEL: (0234)384-9007
FAX:
順化市濱藝路45號
45 Ben Nghe, TP.Hue
☆☆☆☆☆
         
 

 Bản Đồ Thừa Thiên-Huế    |   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo   |   Đăng Ký Quảng Cáo

     COPYRIGHT©  VINABEEZ.COM