Home  >  Những Trang Vàng  >  Ngũ Kim
 

  Nơi Quảng Cáo Những Trang Vàng  ▼
( Ad Wanted )
 
No.: B0703
( Ad Wanted )
 
No.: B0704
Danh Sách Ưu Tiên      
         
01 銘驊精密有限公司
Mien Hua Precision Mechanical Co., Ltd
TEL:072-351-2807
FAX:072-251-2872
隆安省新安社慶後坊1號國道
QL.1, X.Khanh Hau, TX. Tan An, Long An
鋁擠型材
02 Baoxing Rubber Co., Ltd
Cty TNHH Bao Hung
TEL:08-3713-1059
FAX:08-3713-1059
胡志明市福門縣...
...H. Hoc Mom, TP. HCM
Roller, 滾輪, 堆高機輪子
         
Danh Sách Ưu Tiên   
 

 
  Ngành Nghề Định Nghĩa   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo  ∣  Đăng Ký Quảng Cáo

COPYRIGHT©  TRANG WEB THƯƠNG MẠI VIỆT NAM