Home  >  Bản Đồ Việt Nam  >  TP Hải Phòng
海防市地图
 
 
Phân cấp hành chính Diện tích
(KM2)
Các công ty quan trọng
Q. Đồ Sơn    
Q. Dương Kinh    
Q. Hải An    
Q. Hồng Bàng
Q. Ngô Quyền    
Q. Lê Chân    
Q. Kiến An    
H. Thủy Nguyên    
H. An Dương    
H. Tiên Lãng    
H. Vĩnh Bảo    
H. An Lão    
H. Kiến Thụy    
H. Cát Hải    
H. Dảo Bạch Long Vĩ    
    

 
Ngân Hàng   |   Khu Công Nghiệp   |   Khách Sạn

COPYRIGHT©  VINABEEZ.COM