CHỨNG KHOÁN  &  TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
 

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ      
 
HÔM NAY

 
  
   
LỊCH SỬ
 
2013年05月31日   20970VND = 1USD
2013年04月30日   20910VND = 1USD
2013年03月31日   20910VND = 1USD
2013年02月28日   20900VND = 1USD
2013年01月31日   20820VND = 1USD

2012年12月31日   20810VND = 1USD
2012年11月30日   20820VND = 1USD
2012年10月31日   20835VND = 1USD
2012年09月30日   20864VND = 1USD
2012年08月31日   20871VND = 1USD
2012年07月31日   20892VND = 1USD

Căn cứ: Tỷ giá mua vào của ngân hàng Việt Nam (Bid rate)
     
CHỨNG KHOÁN      

 


   

 
< Danh Sách Ngân Hàng Việt Nam >
 
COPYRIGHT© TRANG WEB THƯƠNG MẠI VIỆT NAM